INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.

Společnost INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s., byla založena v roce 2001 Městem Karlovy Vary. Jejími základními cíli jsou:

 • Zvýšení prestiže města Karlovy Vary jako významného lázeňského místa;
 • Šíření informací o městě Karlovy Vary a jeho nabídce služeb včetně možností kongresové turistiky;
 • Zvýšení průměrné doby pobytu návštěvníků a počtu lázeňských klientů;
 • Zvýšení povědomí občanů města Karlovy Vary o jejich vazbě na lázeňství a cestovní ruch.

Služby poskytované Infocentrem lze rozdělit na obecně prospěšné a doplňkové. Obecně prospěšné služby jsou poskytovány všem zákazníkům za stejných podmínek, v rozhodující míře bezplatně, jako služba podporující růst cestovního ruchu a lázeňství nejenom v Karlových Varech, ale i v rámci celého oboru České republiky. Do obecně prospěšných služeb je třeba zahrnout zejména následující činnosti:

 • Propagace destinace města Karlovy Vary;
 • Sběr a podávání informací o K. Varech a okolí návštěvníkům, tisku, orgánům státní správy a partnerům v oblasti cestovního ruchu včetně poskytování fotografií a textů o Karlových Varech sdělovacím prostředkům a profesionálům v cestovním ruchu;
 • Vedení a zveřejňování statistiky o lázeňství a cestovním ruchu v Karlových Varech;
 • Provoz a aktualizace informací na turisticko-informačním portálu města Karlovy Vary;
 • Spoluúčast na údržbě a financování informačního systému pro pěší na území města;
 • Vydávání tiskovin informujících o městě a propagujících město Karlovy Vary;
 • Spolupráce s městem Karlovy Vary při organizaci a financování kulturně-společenských akcí pořádaných městem.

Doplňkové služby poskytuje Infocentrum za účelem hospodárného využití svých kapacit, daných jak strategickou polohou v centru města Karlovy Vary, tak personálním a technickým vybavením. Tyto služby jsou poskytovány na základě živnostenských oprávnění a za úplatu (tržní cenu služby) v čase a místě obvyklou. Jedná se především o následující služby, které jsou poskytovány na pobočkách Infocentra:

 • Poskytování služeb cestovního ruchu – průvodci, předprodej vstupenek;
 • Zprostředkování ubytování;
 • Maloprodej suvenýrů, turistických informačních materiálů, map, pohlednic, tištěných průvodců, poštovních známek;
 • Poskytování reklamy;
 • Tax free služby.

Kontakty

Pobočka Lázeňská
Lázeňská 14
360 01 Karlovy Vary
+420 355 321 176
+420 773 290 632

SEKRETARIÁT, ÚČTÁRNA, ŘEDITEL
Budova divadla Husovka
Husovo náměstí 2
360 01 Karlovy Vary
IČO: 26330725
+420 355 321 161
infocentrum@karlovyvary.cz

Josef Dlohoš
ředitel Infocentra
dlohos@karlovyvary.cz

Ing. Vladimír Chlad
web administrátor
chlad@karlovyvary.cz

Irena Pražáková
účetní
prazakova@karlovyvary.cz


Výroční zprávy

Rok
2011 Výroční zpráva za rok 2011
2012 Výroční zpráva za rok 2012
2013 Výroční zpráva za rok 2013
2014 Výroční zpráva za rok 2014
2015 Výroční zpráva za rok 2015
2016 Výroční zpráva za rok 2016
2017 Výroční zpráva za rok 2017
2018 Výroční zpráva za rok 2018

Rozpočet

Rok
2017 Rozpočet 2017
2018 Rozpočet 2018

Střednědobý rozpočtový výhled

2018-2020 Střednědobý rozpočtový výhled

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.