Certifikace

Certifikace průvodců

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary certifikuje oficiální průvodce Města Karlovy Vary. Certifikovaní průvodci s živnostenským listem na provozování živnosti průvodce budou pak více využíváni ze strany INFOCENTRA a budou se moci účastnit seminářů organizovaných IC o novinkách ve městě.

Jazyky zkoušky:
zkouška bude oficiálně vedena v českém jazyce, průvodce si může vybrat ještě jeden cizí jazyk pro certifikaci, primární ale bude český jazyk.

Oblast otázek:
historie, kultura, aktuální data, přírodní léčivé zdroje, lázeňství, geografie, slavní návštěvníci, významná místa, atd.

Počty osob v rámci jednoho cyklu certifikace: minimálně 4 osoby (při počtu nižším si IC vyhrazuje právo daný termín zrušit)

Maximální počet – omezen kapacitou místnosti /přihlášky bude evidovány dle data přijetí/

Proces certifikace

Uchazeči přihlášení na zkoušku se dostaví v určený čas k prezenci. Organizační pracovník IC ověří totožnost uchazečů podle občanského průkazu. Uchazeči prokáží své znalosti formou písemného testu. Zkouška se skládá v českém jazyce.
Pro splnění podmínek certifikace bude potřeba získat alespoň 85% bodů z celkového množství.
V případě nižšího počtu bodů bude možnost jednoho opravného termínu zdarma. Opakování testu bude provedeno maximálně do 1 měsíce od prvního termínu Testovaná osoba bude moci shlédnout hodnocený test, odvolání v případě neúspěšné certifikace není možné.

Poplatek za proces certifikaci v rámci jednoho cyklu: 500,- Kč. Částka bude uhrazena v hotovosti v den konání zkoušky pracovníkům INFOCENTRA. Poplatek je nevratný v případě neúspěšné certifikace.

Průvodce obdrží po úspěšném složení zkoušky odznak a kartičku, kterými bude moci prokázat svou certifikaci případným klientům.

Seznam certifikovaných průvodců ke stažení zde >>

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s.